Office Contacts : 8397033889, 7834935270
Toppers - XII

St. John's Academy
Jawalanagar, Shahdara - Delhi

Result 2019-20

TOPPERS X - Toppers and 90% and Above

 • Admission No. : 1985
 • Name : TANYA JAIN
 • Marks : 483
 • Score : 96 .6 %
 • Admission No. : 2021
 • Name : APEKSHA GUPTA
 • Marks : 483
 • Score : 96 .6 %
 • Admission No. : 1972
 • Name : ARIHANT JAIN
 • Marks : 483
 • Score : 96 .6 %
 • Admission No. : 1958
 • Name : KUSHAGRA GAUR
 • Marks : 476
 • Score : 95 .2 %
 • Admission No. : 1970
 • Name : DRISHTI GOSWAMI
 • Marks : 475
 • Score : 95 %
 • Admission No. : 2102
 • Name : SEJAL SINGH
 • Marks : 474
 • Score : 94.8 %
 • Admission No. : 2030
 • Name : SIMRAN PANWAR
 • Marks : 470
 • Score : 94 %
 • Admission No. : 1939
 • Name : TANYA
 • Marks : 469
 • Score : 93.8 %
 • Admission No. : 2006
 • Name : TYUNJOY DASGUPTA
 • Marks : 467
 • Score : 93.4 %
 • Admission No. : 2009
 • Name : PIYUSH TATER
 • Marks : 466
 • Score : 93.2 %
 • Admission No. : 1944
 • Name : DHRUV SACHDEVA
 • Marks : 464
 • Score : 92.8 %
 • Admission No. : 2097
 • Name : SNEHA PUNDHIR
 • Marks : 463
 • Score : 92.6 %
 • Admission No. : 3374
 • Name : JOYCE FRANK
 • Marks : 462
 • Score : 92.4 %
 • Admission No. : 1950
 • Name : VANSHIKA GUPTA
 • Marks : 462
 • Score : 92.4 %
 • Admission No. : 1977
 • Name : EITIKA JAIN
 • Marks : 461
 • Score : 92.2 %
 • Admission No. : 2041
 • Name : DHRUV LUTHRA
 • Marks : 461
 • Score : 92.2 %
 • Admission No. : 2024
 • Name : NISHTHA KOHLI
 • Marks : 460
 • Score : 92 %
 • Admission No. : 1992
 • Name : PRIYANSHI GUPTA
 • Marks : 459
 • Score : 91.8 %
 • Admission No. : 2112
 • Name : VANSHIKA SHARMA
 • Marks : 458
 • Score : 91.6 %
 • Admission No. : 2110
 • Name : ANMOL DHANKER
 • Marks : 456
 • Score : 91.2 %
 • Admission No. : 2020
 • Name : AARJAV JAIN
 • Marks : 456
 • Score : 91.2 %
 • Admission No. : 1979
 • Name : NEELAKSHI ARORA
 • Marks : 456
 • Score : 91.2 %
 • Admission No. : 2066
 • Name : KHUSHI JAIN
 • Marks : 455
 • Score : 91 %
 • Admission No. : 2037
 • Name : TARANG TYAGI
 • Marks : 454
 • Score : 90.8 %
 • Admission No. : 2023
 • Name : ANJALI YADAV
 • Marks : 453
 • Score : 90.6 %
 • Admission No. : 2001
 • Name : DHRUV AGGARWAL
 • Marks : 450
 • Score : 90 %
 • Admission No. : 2060
 • Name : RAMAN
 • Marks : 450
 • Score : 90 %

Above 90% in Any Subject

PALAK
VAIBHAV CHORARIA
ISHA CHOUDHARY
SAMARPIT PAL
KESHAV AGGARWAL
ADITI TRIPATHI
ABHISHEK SAINI
MANSI SHARMA
EKLAVYA SETHI
ASHUTOSH GUPTA
RASHI
NAKSHTRA GAUR
ANANT RANA
TARANJEET SINGH
HARSHITA GOYAL