Office Contacts : 8397033889, 7834935270

Head Boy / Head Girl 2023-24

Home > Head Boy / Head Girl 2023-24

HEAD BOY /HEAD GIRL 2023-24

Position Student’s Name Class/Sec
Head Boy Manan Verma 12-B
Head Girl Deeksha Jain 12-C
Vice-Head Boy Dev Kaushik 11-A
Vice-Head Girl Niharika Panwar 11-B

SPORTS CAPTAINS /VICE CAPTAINS 2023-24

Position Student’s Name Class/Sec
Captain Agam Khurana 12-A
Jigeesha 12-B
Vice-Captain Yuvraj Malhotra 11-C
Mitashi 11-A

CLUBS CAPTAINS 2023-24

Club Position Student’s Name Class/Sec
ECO Captains Anshika Jaiswal 11-B
Garv Narang 11-A
Disaster Captains Saniya Taneja 11-C
Abhishek Gupta 11-C
Science Captains Kuhu Vashisht 11-A
Shradha Kaushik 11-B

HOUSE CAPTAINS /VICE CAPTAINS

House Position Student’s Name Class/Sec
Rose Captain Kanishka 12-C
Manya Jain 12-C
Vice Captain Tanish Kocchar 11-C
Aaryan jayant 11-B
Orchid Captain Krish Jolly 12-A
Nandita 12-B
Vice Captain Harsh Kumar Rai 11-C
Ananya Malhotra 11-B
Tulip Captain Anmol Negi 12-B
Anjali Khurana 12-C
Vice Captain Tanmay Chopra 11-A
Sneha 11-A
Sunflower Captain Keshav Joshi 12-A
Prachi Sharma 12-C
Vice Captain Aaradhya Rohilla 11-A
Diksha 11-A