Office Contacts : 8397033889, 7834935270

Monitors / Discipline Incharges 2023-24

Home > Monitors / Discipline Incharges 2023-24

Monitors / Discipline Incharges 2023-24

Class/Sec Prefects Monitors Discipline Incharge
11-A Krishiv Harshit sharma Udaya Bhardwaj
Paridhi Kanistha Yadav
11-B Ishika Tisha Lavanya
Lakshay Paliwal Shivansh Saini
11-C Tivanshi Dua Gauri Nagpal Krishna
Vansh Sharma Raghav Bansal
12-A Ansh Pratyush Mehak
Varnika Jain Tripti
12-B Ayush pal Yogita Kaveri
Himanshi Raghav Verma
12-C Parth Kwatra Bhavya Geetanshi Nagpal
Archita Krishna Singhal